Teenused
Kodu- ja autovõtmete valmistamine
Transponderiga autovõtmete valmistamine
Seifi- ja garaaživõtmete valmistamine
Puute- ja distantsivõtmete valmistamine
Lukutarvikute müük
Lukkude hooldus ja remont
Patareide vahetus (v.a. kellad)
Lemmikloomade siltide graveerimine